Dyrektywa Omnibus – większa ochrona konsumenta, nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Unijna dyrektywa Omnibus weszła w życie 28 maja bieżącego roku. Chociaż polski ustawodawca nie wprowadził jeszcze uregulowań implementujących dyrektywę do krajowego porządku prawnego, to warto przyjrzeć się najistotniejszym zmianom, jakie będą mieć miejsce w zakresie handlu internetowego, obowiązków informacyjnych wobec konsumenta, a także zasad publikacji opinii o produkcie czy usłudze.

Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi przez dyrektywę, niedozwolona będzie praktyka sprzedawców, którzy sztucznie zawyżali ceny oferowanych produktów tylko po to, by następnie obniżyć cenę i wywołać u kupującego mylne wrażenie zakupu po cenie promocyjnej. Teraz sprzedający będzie zobowiązany do wskazania obok ceny po obniżce – najniższej ceny towaru lub usługi jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Co więcej platformy typu marketplace będą zobligowane do informowania, czy sprzedającym jest przedsiębiorca czy osoba prywatna. Brak powyższej informacji będzie uznawany za nieuczciwą praktykę rynkową. Jest to o tyle istotne, że w przypadku sprzedaży przez osobę prywatną nie będą miały zastosowania przepisy ochrony konsumentów.

Nowe przepisy mają również za zadanie wyeliminowanie praktyk polegających na manipulacji opiniami internetowymi. Jak wiadomo, wielu kupujących przed zakupem sprawdza dostępne opinie użytkowników dotyczące produktu lub samego sprzedającego. W związku z powyższym, sprzedawcy zaczęli wykorzystywać tę okoliczność w nieuczciwy sposób. Po wprowadzeniu regulacji wynikających z dyrektywy Omnibus zakazane będą praktyki polegające m. in. na: kupowaniu pozytywnych opinii, wskazywaniu, że opinie pochodzą od osób, które zakupiły dany towar/usługę, gdy w rzeczywistości nie zostało to w żaden sposób zweryfikowane przez sprzedającego, usuwanie negatywnych opinii czy ingerowanie w ich treść. Naruszenia norm wynikających z dyrektywy będą obwarowane dotkliwymi sankcjami finansowymi.

Kolejnym obowiązkiem przedsiębiorcy jest informowanie konsumenta, czy przedstawiona mu oferta została ustalona na podstawie algorytmu profilującego zachowania konsumentów. Dzięki temu kupujący będzie wiedział, czy cena, która będzie obowiązywać podczas dokonanego przez niego zakupu konkretnego produktu, jest tą samą ceną, która obowiązywałaby innego konsumenta. Poprawi to z pewnością przejrzystość zakupów, a kupujący będą mieli większą możliwość wglądu w taktyki sprzedażowe przedsiębiorców.

Podsumowując, wprowadzone zmiany należy ocenić pozytywnie. W związku z ciągle rozwijającym się handlem internetowym, powstają coraz to nowe metody przyciągnięcia klienta – niekonieczne zgodne z uczciwymi praktykami rynkowymi. Chociaż nowe regulacje stanowić będą dodatkowe obciążenie dla przedsiębiorców, to z perspektywy konsumenta dokonywanie zakupów internetowych będzie znacznie prostsze oraz bardziej przejrzyste.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

sixteen + 14 =