Obsługa inwestycji budowlanych

Nadzorujemy prawne aspekty inwestycji budowlanych na każdym ich  etapie, w zakresie:

  • przygotowywania lub opiniowania umów projektowych, umów dotyczących nadzoru inwestorskiego bądź autorskiego nad projektem,
  • przygotowywania lub opiniowania umów o roboty budowlane,
  • przygotowywania lub opiniowania umów o sprawowanie funkcji kierownika budowy, nadzoru budowlanego lub menadżera kontraktu,
  • nadzorowania prawidłowości procesu odbioru robót, rozliczeń stron procesu budowlanego,
  • dochodzenia roszczeń z umów o roboty budowlane na drodze sądowej.