Prawo własności intelektualnej i ochrona dóbr osobistych

W zakresie prawa ochrony dóbr osobistych i własności intelektualnych przygotowaliśmy dla Klientów kancelarii ofertę obejmującą m.in.:

  • reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi w sprawach o naruszenie dóbr osobistych (pomówienie, zniewaga itp.),
  • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Patentowym w zakresie rejestracji znaków towarowych,
  • reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej,
  • opracowywanie umów obejmujących przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji w tym zakresie,