Prawo rodzinne

W kancelarii Artura Wójcika i wspólników radcowie oferują pomoc w postępowaniach regulowanych przez jeden z działów prawa cywilnego określany mianem rodzinnego. Na obszarze Polski kwestie stosunków prawnych w tej komórce społecznej, jej funkcjonowanie oraz jej istnienie, jest regulowane przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego oraz odrębnych ustaw. Nasi prawnicy udzielają pomocy w sprawach dotyczących małżeństwa oraz praw i obowiązków małżeńskich, a także wspólności i rozdzielności majątkowej, jak i ustania małżeństwa. Oferujemy także pomoc w postępowaniach wynikających ze stosunku powinowactwa oraz pokrewieństwa.

Radca prawny Artur Wójcik – Częstochowa

W częstochowskiej kancelarii Artura Wójcika i wspólników radcowie prawni udzielają porad w oparciu o analizę sytuacji, którą należy przedstawić podczas spotkania w jak najszerszym zarysie, bez pomijania istotnych faktów, które mogłyby zaważyć na wyniku postępowania. Jako związani tajemnicą zawodową prawnicy zapewniamy naszym klientom poufność oraz dyskrecję – wszelkie przekazane informacje będą wykorzystywane wyłącznie w interesie Klienta i nie opuszczą murów częstochowskiej kancelarii Artura Wójcika. Oprócz porad możemy przygotować stosowne opinie, sporządzić dokumentację oraz reprezentować Klientów przed sądami i organami administracyjnymi. Nasi radcowie występują niekiedy również jako mediatorzy między stronami.

Zakres usług – co możemy zaoferować?

W obszarze działań naszych prawników znajdują się sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Uwzględniając delikatny charakter tych spraw oraz uzasadnione interesy wszystkich stron, w tym w szczególności małoletnich dzieci, Klientom kancelarii Artura Wójcika oferujemy reprezentację radcy w następujących postępowaniach:

  • o separację i rozwód,
  • o alimenty (w tym alimenty na dzieci),
  • dotyczących ustalenia lub zaprzeczenie ojcostwa,
  • w zakresie ustalania kontaktów z dziećmi lub wnukami,
  • o podział majątku dorobkowego małżonków.

Sprawy dotyczące separacji czy rozwodu pociągają za sobą konieczność ustalenia innych kwestii związanych z ustaniem małżeństwa, a w niektórych przypadkach także rozpadem rodziny. Sąd mając na uwadze dobro małoletnich dzieci będzie wymagał także ustalenia kwestii związanych z władzą rodzicielską, alimentami, itp. W tych sprawach każdy prawnik z częstochowskiej kancelarii Artura Wójcika również służy pomocą.

Rozwód i separacja

To, innymi słowy, sądowe rozwiązanie stosunku małżeńskiego na prośbę jednej lub obu stron. Separacja jest z kolei stanem, w którym stwierdza się rozkład pożycia, ale nie dokonuje się formalnego rozwiązania związku. Jeśli podjęli Państwo decyzję o rozstaniu i potrzebują pomocy prawnika, by przebrnąć przez trudy procesu sądowego, radcowie z kancelarii Artura Wójcika oddają się do Waszej dyspozycji.

Alimenty

Są to świadczenia na rzecz członków rodziny, które na skutek decyzji sądu zobowiązane są płacić określone osoby fizyczne. Nasza kancelaria prawna z Częstochowy proponuje swoje usługi w prowadzeniu postępowań związanych z ich ustaleniem, zmianą wysokości czy uchyleniem konieczności ich uiszczania.

Ustalenie kontaktów z dziećmi/ wnukami

Na skutek najczęściej rozwodu lub separacji, niekiedy również śmierci jednego z małżonków, zachodzi konieczność ustalenia kontaktów z dziećmi/wnukami. W takich sprawach również kancelaria Artura Wójcika świadczy swoje usługi. Nasi radcowie mogą pomóc się porozumieć stronom np. poprzez mediację albo też reprezentować stronę w postępowaniach sądowych.

Podział majątku

Czyli innymi słowy wyjście ze współwłasności, jaką się stworzyło w trakcie pozostawania w związku małżeńskim. Podział majątku po rozwodzie można przeprowadzić polubownie poprzez porozumienie stron lub w sądzie – w obu tych przypadkach radcowie z kancelarii Artura Wójcika służą radą i pomocą.

Inne sprawy rodzinne

W kancelarii Artura Wójcika radcowie zajmują się również spisywaniem intercyz, sprawami dotyczącymi ustalenia lub zaprzeczenie ojcostwa, ustanowienie opieki nad małoletnimi dziećmi, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej. Nasi radcowie udzielają porad, pomagają przygotować stosowne dokumenty, reprezentują także Klientów w sądzie.