Prawo rodzinne

W obszarze działań kancelarii znajdują się również sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Uwzględniając delikatny charakter tych spraw oraz uzasadnione interesy wszystkich stron, w tym w szczególności małoletnich dzieci,  Klientom kancelarii oferujemy reprezentację w następujących postępowaniach:

  • o separację i rozwód,
  • alimentacyjnych,
  • dotyczących ustalenia lub zaprzeczenie ojcostwa,
  • w zakresie ustalania kontaktów z dziećmi lub wnukami,
  • o podział majątku dorobkowego małżonków.