Prawo rodzinne

Oferujemy pomoc prawną w postępowaniach regulowanych przez jeden z działów prawa cywilnego, określany mianem prawa rodzinnego. Na obszarze Polski kwestie stosunków prawnych w rodzinie, jej funkcjonowanie oraz jej istnienie jest regulowane przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego oraz odrębnych ustaw. Udzielamy pomocy w sprawach dotyczących małżeństwa oraz praw i obowiązków małżeńskich, a także wspólności i rozdzielności majątkowej, jak i ustania małżeństwa. Oferujemy także pomoc w postępowaniach wynikających ze stosunku powinowactwa oraz pokrewieństwa.

W naszej częstochowskiej kancelarii radcowie prawni udzielają porad prawnych w oparciu o analizę sytuacji, którą należy przedstawić podczas spotkania w jak najszerszym zarysie, bez pomijania istotnych faktów, które mogłyby zaważyć na wyniku postępowania. Jako związani tajemnicą zawodową prawnicy zapewniamy naszym klientom poufność oraz dyskrecję – wszelkie przekazane informacje będą wykorzystywane wyłącznie w interesie Klienta i nie opuszczą murów naszej częstochowskiej kancelarii. Oprócz porad możemy przygotować stosowne opinie, sporządzić dokumentację oraz reprezentować Klientów przed sądami i organami administracyjnymi. Występujemy niekiedy również jako mediatorzy między stronami.

W obszarze działań kancelarii znajdują się sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Uwzględniając delikatny charakter tych spraw oraz uzasadnione interesy wszystkich stron, w tym w szczególności małoletnich dzieci, Klientom kancelarii oferujemy reprezentację w następujących postępowaniach:

  • o separację i rozwód,
  • o alimenty (w tym alimenty na dzieci),
  • dotyczących ustalenia lub zaprzeczenie ojcostwa,
  • w zakresie ustalania kontaktów z dziećmi lub wnukami,
  • o podział majątku dorobkowego małżonków.

Sprawy dotyczące separacji czy rozwodu pociągają za sobą konieczność ustalenia innych kwestii związanych z ustaniem małżeństwa, a w niektórych przypadkach także rozpadem rodziny. Sąd mając na uwadze dobro małoletnich dzieci będzie wymagał także ustalenia kwestii związanych z władzą rodzicielską, alimentami, itp.