RODO

Dla naszych Klientów przygotowujemy dokumenty oraz kompleksowe procedury niezbędne do wdrożenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Odpowiednio do potrzeb Klientów przygotowujemy pakiet dokumentów zawierający:

  • wzory klauzul informacyjnych dla pracowników,zleceniobiorców, kontrahentów,
  • wzory klauzul informacyjnych do zamieszczenia na stronie internetowej,
  • projekty polityki prywatności,
  • wzory upoważnień do przebywania w obszarze przetwarzania danych osobowych,
  • projekty oświadczeń zobowiązujących do zachowania poufności,
  • projekty upoważnień dla pracowników przetwarzających dane osobowe,
  • wzory rejestrów czynności przetwarzania oraz kategorii czynności przetwarzania,
  • wzory dokumentów takich jak: zgoda na przetwarzanie danych osobowych, umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Na indywidualne zlecenia Klientów przeprowadzamy również audyty w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.