Prawo ochrony środowiska

Wspieramy Klientów naszej kancelarii w zakresie dopełniania obowiązków wynikających z przepisów dotyczących gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska poprzez:

  • konsultacje prawne i przygotowywanie opinii prawnych,
  • udział w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracynych,
  • informowanie o projektowanych zmianach przepisów i pomoc w dostosowaniu przedsiębiorstwa do wprowadzonych zmian.