Formularz kontaktowy

INFORMACJA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych „A. Wójcik i Wspólnicy” spółka komandytowa z siedzibą w Częstochowie, ul. Kawia 4/16 pok. 217, 42-200 Częstochowa.

Może Pan/Pani się z nami skontaktować pod wskazane na stronie internetowej numery telefonów lub adresy e-mail. Formularz kontaktowy, z którego chce Pan/Pani skorzystać, wymaga podania Pani/Pani imienia, nazwiska oraz adresu mailowego. Są to podstawowe dane osobowe, jakimi musimy dysponować, aby móc odpowiedzieć na zadane przez Pana/Panią pytanie za pomocą formularza kontaktowego. Może Pan/Pani również podać nam swój numer telefonu, abyśmy mogli skontaktować się telefonicznie.

Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i – ewentualnie – dodatkowo telefon, a także podaje je Pan/Pani dobrowolnie. Nie istnieje obowiązek podania tychże danych, ale w wypadku odmowy ich podania udzielenie odpowiedzi będzie niemożliwe.

Przysługuje Pani/Panu dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. W dowolnym momencie może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub żądać ograniczenia przetwarzania danych, wystarczające będzie poinformowanie nas o tym.

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu udzielenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na złożone zapytanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane.

Przetwarzanie danych nastąpi w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO)

Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani na współpracę z nami, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy o współpracy (art. 6 ust. 1 b) RODO)
Jeżeli bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych zostanie naruszone, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych)

Czytaj więcej

Kancelaria Radców Prawnych
„A. Wójcik i Wspólnicy”
spółka komandytowa
ul. Kawia 4/16 pok. 217, 42-200 Częstochowa
NIP: 5732472215, REGON: 151987839
KRS: 0000047860

sekretariat@wojcik-i-wspolnicy.pl
tel. 34 372 32 44
kom. 691 910 630