Upadłość i procesy restrukturyzacyjne

Dla Klientów, którzy z różnych względów znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, przygotowaliśmy pakiet usług obejmujący:

  • doradztwo w  zakresie wyboru optymalnej procedury restrukturyzacyjnej,
  • przygotowywanie wniosków o restrukturyzację lub upadłość,
  • reprezentację Klientów w postępowaniu sądowym na etapie rozpatrywania wniosku o otwarcie postępowania, a następnie w całym procesie restrukturyzacyjnym lub upadłościowym,
  • aktywny udział w procesie pozyskiwania głosów za przyjęciem układu z wierzycielami.