Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców jest jednym z podstawowych obszarów naszego działania. Naszym Klientom oferujemy m.in.:

  • nadzór i pomoc prawną w zakresie organizacji struktury korporacyjnej i ładu korporacyjnego przedsiębiorców,
  • wspomaganie kadr oraz działów HR w zakresie stosowania przepisów prawa pracy,
  • wspomaganie działów księgowości w zakresie stosowania prawa podatkowego (m.in. opinie i konsultacje podatkowe, przygotowywanie wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe),
  • windykację należności,
  • wspomaganie działów handlowych w zakresie przygotowywania lub opiniowania umów, ogólnych warunków współpracy, opracowywania wzorów dokumentów handlowych,
  • przygotowywanie wewnętrznych dokumentów, m.in. regulaminów, procedur, instrukcji,
  • wspomaganie w zakresie polityki jakości, ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami.