Prawo spadkowe i zabezpieczenie majątku na wypadek śmierci

Zajmujemy się wsparciem klientów w gałęzi prawa cywilnego, regulującej sprawy spadkowe. Posiadamy wiedzę w zakresie regulacji ustawodawczych dotyczących przejścia praw oraz obowiązków majątkowych (które nie wygasają) po śmierci ich właściciela na inny podmiot. Udzielamy pomocy w oparciu o znajdujące się w kodeksie cywilnym zapisy dotyczące zasad dziedziczenia, dziedziczenia ustawowego i testamentowego, nabycia spadku, a także przejęcia i odrzucenia go. Świadczymy także usługi prawne dotyczące odpowiedzialności za długi regulowanej przez prawo spadkowe.

Radcowie prawni z naszej kancelarii w Częstochowie udzielają porad prawnych w sprawach spadkowych, a także sporządzają stosowną dokumentację, przygotowują opinię w danym zakresie, a także występują w roli reprezentantów przez sądami oraz innymi organami administracyjnymi. Mogą do naszej kancelarii zwrócić się osoby z Częstochowy i okolic, nasi radcy zapoznają się z przedstawioną sprawą i na bazie obowiązujących uchwał i aktów prawnych wskażą możliwe rozwiązania zaistniałej sytuacji. W razie wyrażenia takiej woli przez Klienta, podejmą także stosowne kroki na drodze reprezentacji przed stosownymi urzędami oraz sądami.

Ponadto wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów biznesowych i indywidualnych, dotyczących zabezpieczenia majątku na wypadek śmierci, przygotowaliśmy pakiet usług obejmujący m.in.:

  • kompleksowe doradztwo biznesowe w zakresie przygotowania prowadzonego przedsiębiorstwa na wypadek śmierci właściciela,
  • reprezentację w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
  • przygotowywanie projektów testamentów, zapisów testamentowych,
  • przygotowywanie oraz opiniowanie umów w zakresie prawa spadkowego,
  • reprezentację w postępowaniach o zachowek oraz stwierdzenie niegodności dziedziczenia.

Pomagamy także przedsiębiorstwom przejść przez cały proces „dziedziczenia firmy” po śmierci właściciela w myśl Ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym, zgodnie z której zapisami śmierć właściciela nie oznacza już końca działalności przedsiębiorstwa.