Prawo spadkowe i zabezpieczenie majątku na wypadek śmierci

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów biznesowych i indywidualnych, dotyczących zabezpieczenia majątku na wypadek śmierci, przygotowaliśmy pakiet usług obejmujący m.in.:

  • kompleksowe doradztwo biznesowe w zakresie przygotowania prowadzonego przedsiębiorstwa na wypadek śmierci właściciela,
  • reprezentację w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
  • przygotowywanie projektów testamentów, zapisów testamentowych,
  • przygotowywanie oraz opiniowanie umów w zakresie prawa spadkowego,
  • reprezentację w postępowaniach o zachowek oraz stwierdzenie niegodności dziedziczenia.