Windykacja należności

Zdając sobie sprawę jak ogromne znaczenie dla funkcjonowania biznesu ma płynność finansowa przedsiębiorstwa, kompleksowo świadczymy usługi w zakresie windykacji należności, które obejmują m.in.:

  • przygotowywanie wezwań do zapłaty,
  • przygotowywanie pozwów oraz reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi w postępowaniach o zapłatę,
  • zastępstwo w postępowaniach egzekucyjnych,

Zgodnie z wolą Klienta, na każdym etapie prowadzimy próby polubownego zakończenia sprawy.