Polityka prywatności

Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników, dlatego też bardzo poważnie traktujemy kwestie bezpieczeństwa. Dokładamy starań, aby chronić Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. W tym celu stosujemy fizyczne oraz informatyczne środki bezpieczeństwa.

Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO.

Poniżej przedstawiamy Państwu naszą politykę prywatności.

 

1. Dane administratora

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych „A. Wójcik i Wspólnicy” spółka komandytowa z siedzibą w Częstochowie, ul. Kawia 4/16 pok. 217, 42-200 Częstochowa.;

 2. Może się Pan/Pani skontaktować z nami:

 1. Listownie na adres: ul. Kawia 4/16 pok. 217, 42-200 Częstochowa

 2. E-mailem na adres: sekretariat@wojcik-i-wspolnicy.pl

 3. Telefonicznie pod numerem: 342723244, 691910630

 

2. Cel i podstawa prawna przetwarzaniadanych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. realizacji umowy o świadczenie pomocy prawnej/udzielenia porady prawnej/prowadzenia sprawy sądowej lub administracyjnej, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jeżeli sprawa, którą Pani/Pan nam powierzy, dotyczy danych szczególnych w rozumieniu RODO (dane o stanie zdrowia etc.) – np. w ramach sprawy o rozwód, odszkodowanie/zadośćuczynienie, z ubezpieczenia społecznego, podstawą przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 pkt f) RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy”

 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego np. na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

 4. w celu rekrutacji do pracy w Kancelarii na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. W pozostałych celach dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody

 

3. Okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez wykonywania umowy a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres umowy. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowy przedłużony o okres przedawnienia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po upływie powyższych okresów dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi i z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

4. Odbiorcy danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe związane z powierzoną nam sprawą nie będą przekazywane innym odbiorcom poza organami administracji i wymiaru sprawiedliwości wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia sprawy sądowej/administracyjnej oraz na etapie przedsądowym.

Inne Państwa dane mogą być dodatkowo przekazywane pracownikom Kancelarii, osobom współpracującym, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy oraz organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

5. Profilowanie.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

6. Uprawnienia osób, których dane dotyczą.


W zakresie wynikającym z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;

  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

7. Informacje dotyczące dobrowolności lub wymogu podania danych osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie istnieje ustawowy obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych. Podanie danych osobowych jest jednak niezbędne do udzielenia porady prawnej/świadczenia pomocy prawnej, a w razie odmowy podania danych osobowych udzielenie porady prawnej/świadczenie pomocy prawnej nie będzie możliwe.

 

8. Pliki cookies („ciasteczka”).

W trakcie korzystania przez Państwa ze strony internetowej https://wojcik-i-wspolnicy.pl/ automatyczne gromadzone są Państwa dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki i systemu operacyjnego. Dane są zbierane poprzez pliki cookies i system Google Analytics (system analityki internetowej) oraz mogą być zapisywane w logach serwera. Dostęp do tych informacji ma Kancelaria Radców Prawnych „A. Wójcik i Wspólnicy” oraz firmy informatyczne, z których usług korzystamy.

Używamy ciasteczek, aby:

  1. ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny – pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzyć anonimowe statystyki strony www – dzięki temu możemy lepiej poznać oczekiwania naszych użytkowników i rozwijać stronę tak, by była on jeszcze bardziej przyjazna.

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika jednak użytkownicy mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować te pliki. Pliki cookies można usunąć poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Państwa przeglądarce internetowej.