Obrót nieruchomościami

Nasza oferta w zakresie obrotu nieruchomościami obejmuje między innymi :

  • audyt stanu prawnego nieruchomości,
  • przygotowywanie umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
  • przygotowywanie projektów przedwstępnych i przyrzeczonych umów sprzedaży, zamiany, darowizny oraz współpracę z kancelariami notarialnymi w tym zakresie,
  • opracowywanie umów najmu, dzierżawy, użytkowania nieruchomości,
  • przygotowywanie oraz weryfikacja umów developerskich.

Zapewniamy również pomoc prawną oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach obejmujących:

  • zniesienie współwłasności nieruchomości,
  • zasiedzenie nieruchomości,
  • rozgraniczenie nieruchomości,
  • sprawy sąsiedzkie.