Łączenie, podział i przekształcanie spółek

Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie ogólnie pojętej reorganizacji przedsiębiorstw, holdingów i grup kapitałowych, obejmujące m.in.:

  • tworzenie optymalnych, z punktu widzenia celów biznesowych, modeli grup spółek w ramach holdingu lub horyzontalnych powiązań podmiotów,
  • przygotowywanie audytów due diligence,
  • przeprowadzanie procedur przejęcia spółek w kraju i za granicą,
  • przeprowadzanie procedur przekształcania, łączenia i podziału spółek.

Świadczymy usługi w zakresie kompleksowego przygotowywania i realizacji powyżej wskazanych projektów. W zakresie inwestycji zagranicznych współpracujemy z miejscowymi kancelariami w całej Europie, a także w  Stanach Zjednoczonych.