Odszkodowania i reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach cywilnych i karnych

Zdając sobie sprawy z interdyscyplinarnego charakteru niektórych spraw istotnych dla naszych Klientów w zakresie szkód komunikacyjnych oraz innych wypadków losowych, przygotowaliśmy ofertę obejmującą m.in.:

  • reprezentację w sprawach odszkodowań przed zakładami ubezpieczeń i sądami powszechnymi,
  • prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji dotyczących uzyskania satysfakcjonującej rekompensaty za poniesioną szkodę lub krzywdę,
  • reprezentację pokrzywdzonych działających jako oskarżyciele posiłkowi w postępowaniach karnych.