Artur Wójcik

Radca prawny a.wojcik@wojcik-i-wspolnicy.pl

 

 

Wspólnik zarządzający Kancelarią Radców Prawnych „A. Wójcik i Wspólnicy”, związany z nią od jej powstania tj. od 2001 r.

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji, który ukończył z oceną bardzo dobrą z wyróżnieniem.

Autor monografii prawniczej Wydawnictwa Zakamycze pt.: „Zawarcie umowy w drodze przetargu” oraz licznych artykułów naukowych publikowanych w „Przeglądzie Prawa Handlowego”, miesięczniku „Radca Prawny” a także na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”.

Prowadzi sprawy z dziedziny prawa gospodarczego, w szczególności prawa umów w obrocie gospodarczym, ładu korporacyjnego spółek prawa handlowego, reorganizacji podmiotów gospodarczych (łączenia, podziały, przekształcenia, holdingi, grupy kapitałowe) ze szczególnym naciskiem na realizację wyznaczonych przez Klienta celów biznesowych oraz kompleksowej analizie ich skutków w poszczególnych gałęziach prawa. Doradza Klientom w kraju i za granicą (m.in. Chorwacja, Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki).

Świadczy również doradztwo i pomoc Klientom indywidualnym.

Biegle posługuje się językiem angielskim, z uwzględnieniem języka prawniczego.