Wojciech Michalak

Aplikant radcowski w.michalak@wojcik-i-wspolnicy.pl

Z Kancelarią Radców Prawnych „A. Wójcik i Wspólnicy” związany od listopada 2021 roku. Dotychczas doświadczenie zawodowe zdobywał w częstochowskich kancelariach radców prawnych.

W pracy zawodowej zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego. Biegle posługuje się językiem angielskim. Do kręgu jego zainteresowań zawodowych należy również prawo własności intelektualnej. 

Od 2022 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji.