Koronawirus

W czasie pandemii koronawirusa wielu pracowników oraz zatrudniające ich firmy zastanawiają się, jakie wsparcie można otrzymać w ramach rządowych tarcz antykryzysowych. Postanowiliśmy zatem w przystępnych słowach napisać o najważniejszych formach pomocy, z których mogą korzystać przedsiębiorcy.

Wynagrodzenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Zgodnie z ustaleniami tarczy antykryzysowej 4.0 świadczenie postojowe z ZUS przysługuje osobom prowadzącym działalność pozarolniczą. Wynagrodzenie jest wypłacane przedsiębiorcom, którzy:

  • zawiesili działalność po 31 stycznia 2020r.;
  • rozpoczęli prowadzenie firmy przed dniem 1 kwietnia 2020r. i w związku z koronawirusem zauważyli spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o minimum 15%.

Postojowe dla samozatrudnionych – tarcza antykryzysowa 4.0

Jeśli chodzi o osoby wykonujące pracę w ramach umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, agencyjna, o dzieło) to wynagrodzenie przysługuje im w przypadku, gdy umowa została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020r., a przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku do ZUS był niższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Postojowe dla samozatrudnionych wypłacane jest tylko tym przedsiębiorcom, którzy z powodu koronawirusa zanotowali wyraźny przestój w działalności.

Przestój ekonomiczny spowodowany COVID-19

Tarcza antykryzysowa mówi o tym, że przedsiębiorca, który zanotował spadek przychodów w wysokości 15% lub 25% w wyniku pandemii koronawirusa, ma prawo wprowadzić tzw. przestój ekonomiczny oraz obniżyć wynagrodzenia do 50%. Może to jednak uczynić dopiero po zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Przedsiębiorca, który z powodu COVID-19 musiał wprowadzić przestój ekonomiczny, otrzyma dofinansowanie na pokrycie pensji z FGŚP, jeśli spełni określone warunki.

Pomoc dla firm – na co jeszcze mogą liczyć przedsiębiorcy w dobie koronawirusa?

Choć z dniem 30 czerwca 2020r. upłynął ostatecznie termin składania wniosków o zwolnienie ze składek ZUS, to podmioty gospodarcze wciąż mogą liczyć na wsparcie finansowe z budżetu państwa w ramach tarczy antykryzysowej. Firmy mają prawo m.in. ubiegać się o dopłaty do kredytów bankowych oraz zawieszenie spłat na okres 3 miesięcy, starać się o uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, a także wnieść o mikropożyczkę w wysokości 5 000 zł do PUP.