Prawo cywilne

Zakres ten obejmuje m.in.

  • Prawną problematykę obrotu nieruchomościami,
  • Wyodrębnianie własności lokali,
  • Zakładanie ksiąg wieczystych i zastępstwo w zakresie wpisów do ksiąg wieczystych,
  • Przygotowywanie projektów umów nazwanych kodeksu cywilnego, mieszanych i nienazwanych,
  • Opinie prawne w zakresie obowiązków odszkodowawczych na gruncie przepisów kodeksu cywilnego,
  • Zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi

Kontakt:


Kontakt e-mail:
     r. pr. A. Wójcik: a.wojcik@wojcik-i-wspolnicy.pl
     sekretariat@wojcik-i-wspolnicy.pl

Kontakt telefoniczny:
     tel. 034 372 32 44 , 034 344 42 44
     fax. 034 372 32 45, 034 344 42 
     kom. 605 045 819, 691 910 630

Znajdz nas na:  wójcik-i-wspólnicy-facebook

 Dojazd:


mapa